Medzigeneračná arteterapia 2019

Kreatívny Klub Luna, o. z. realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

projekt 

MEDZIGENERAČNÁ ARTETERAPIA 2019

Arteterapia je druh psychoterapie a kreatívny proces -  výtvarný, literárny, dramatický, hudobný.

Pomáha uvoľneniu, lepšiemu sebaprežívaniu a sebavnímaniu, rozvoju osobnosti a fantázie, lepšej komunikácii a nadväzovaniu kontaktov, uvoľneniu a relaxácii.

Účastníci kurzu Medzigeneračná arteterapia vstúpia do sveta farieb, maľby, hudby a rôznych kreatívnych techník. 

Kurz je medzigeneračný a zážitkový.

Tematické stretnutia (workshopy) oživí prítomnosť najmladšej generácie, ktorí sa spolu so seniormi budú venovať umeleckým a tvorivým aktivitám.

Uskutočňovať sa budú od septembra do decembra dva krát do mesiaca

v popoludňajších hodinách.

Pre vybratých účastníkov je účasť bezplatná.

Ak by ste sa chceli tohto projektu zúčastniť, napíšte nám na: info@klubluna.sk

alebo sa informujte na 0910724522 do 3. septembra.

Počet miest je obmedzený.

Momentálne máme v klube prázdniny, ale zapisujeme záujemcov. Majú prednosť, tí čo neboli vlani.

 

 

Termíny:

17.09., 26.09., 3.10., 29.10., 7.11., 21.11., 2.12., 10.12.


 

Fotogaléria