Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím kurzov v našom Klube Luna Vás chceme upozorniť a požiadať o dodržiavanie týchto hygienických pravidiel:

- vstup a pobyt v klube je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami

- pri vstupe do klubu a pri použití hygienického zariadenia si dezinfikovať ruky

- nepodávať si ruky

- zabezpečiť dodržiavanie vzdialenosti 2 m medzi osobami .

Počet osôb je limitovaný, aby sme dodržali túto podmienku. Pri sedení bude voľná každá druhá stolička.

Dezinfekčné prostriedky a rukavice (rúška prosíme vlastné) sú v klube zabezpečené.

 

Milé klubistky a návštevníčky klubu, 


aj doteraz sme síce naše priestory priebežne dezinfikovali

a využívame medicínsku čističku vzduchu, ktorá ničí vírusy a baktérie.

Ale aj napriek tomu vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v Bratislave si vás dovoľujeme poprosiť,

aby ste do Klubu prišli, len v prípade, že nemáte teplotu,

ani žiadne príznaky respiračného ochorenia. A používali rúška.

Len vzájomná disciplína a ohľaduplnosť nás môže ochrániť pred nákazou.

Neradi by sme dvere Klubu Lunu zatvárali z karanténnych dôvodov.

V prípade, že sa u vás prejavia niektoré z príznakov ochorenia,

prosíme vás, aby ste nám dali vedieť najneskôr 24 hodín pred konaním kurzu. 

Ďakujeme za pochopenie, 

váš Klub Luna

Fotogaléria