Medzigeneračná arteterapia

Kurz je medzigeneračný a zážitkový.Tematické stretnutia (workshopy) oživí prítomnosť najmladšej generácie, ktorí sa spolu
so seniormi budú venovať umeleckým a tvorivým aktivitám.
Pre vybratých účastníkov je účasť bezplatná.
Termíny: 17,9, 27.9., 29.10., 7.11. a 21.11.Prihlásiť

Fotogaléria