Tvorenie nás baví - zastav sa a tvor!

Nauč sa a tvor.

Nauč sa a tvor - (kurzy)

Prihlasovanie na kurzy s cyklu Nauč sa a tvor je najneskôr  24. hodín pred konaním kurzu.

Záväzne prihlásiť sa môžete na

webe: www.klubluna.sk,

mailom na: info@klubluna.sk,

telefonicky na: 0948 603 872

alebo osobne v Klube Luna na ul. 29. augusta č. 34, Bratislava I.

Uchádzač (záujemca) môže uhradiť účastnícky poplatok na účet v TB.

IBAN: SK 95 1100 0000 002942458874, IČO:42364698

alebo osobne v Klube Luna každý utorok alebo štvrtok v čase 15:00-18:00hod.

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo presunúť konanie kurzu ak bude menej ako 5 prihlásených v termíne konania. V prípade viac ako 10 prihlásených záujemcov na konkrétny kurz, organizátor po dohode s potencionálnymi účastníkmi zorganizuje náhradný termín.