Kontakt

Kreatívny Klub Luna, o.z.
Ul 29. augusta č. 34
81109 Bratislava 1

Email: info@klubluna.sk
Mob: 0948 603 872

Informácie o činnosti klubu
a klubových aktivitách
Vám osobne poskytneme:

Utorok:  15:00 - 17:00

Štvrtok: 15:00 - 17:00