Tvorenie nás baví - zastav sa a tvor!

PRIHLASOVANIE

Tvorivé dielne sa uskutočnia v priestoroch Klubu Luna na ul. 29. augusta č. 34, Bratislava I.

Materiál, suroviny a kreatívne potreby sú v klube k dispozícii.

Podrobnejšie informácie a prihlasovanie:

na webe: www.klubluna.sk, mailom na: info@klubluna.sktelefonicky na : 0948 603 872 

Zmena programu vyhradená.

Ak sa nemôžete zúčastniť daného termínu, prosíme odhlásiť 1 deň vopred!   

(na daný počet návštevníčok nakupujeme potrebné materiály)

Stalo sa nám, že sa niektoré návštevníčky sa neodhlásili, alebo sa odhlásili v deň konania.

Preto sme pristúpili k tomu, že potom už neprihlasujeme na ďašie akcie. Za porozumenie ďakujeme.